Andrzej Dyszak

Życiorys naukowy Życiorys naukowy

Życiorys naukowy

magisterium: 31.05.1979 (tytuł pracy: Konstrukcje zdaniowe z predykatem oznaczającym cierpienie, promotor: dr Andrzej Otfinowski, recenzent: doc. dr hab. Aleksander Szwedek)
doktorat: 21.06.1990 (tytuł rozprawy: Orzeczenia wyrażające cierpienia we współczesnym języku polskim, promotor: doc. dr hab. Andrzej Otfinowski, recenzenci: prof. dr hab. Edward Breza; doc. dr hab. Halina Zgółkowa)
habilitacja: 26.06.2000 (tytuł rozprawy: Językowe wyrażenia zjawisk emisji światła, recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska; dr hab. Andrzej Otfinowski, prof. nadzw. WSP; prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk)
profesura: 12.06.2012 (książka profesorska: Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, recenzenci w przewodzie profesorskim: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński; prof. dr hab. Anna Dąbrowska; prof. dr hab. Ewa Jędrzejko; prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz)

dorobek naukowy: Bibliografia UKW, ORCID: 0000-0003-4658-9343

Zob. też Bydgoska Szkoła Transformacyjnego Opisu Składni Polskiej

funkcje związane z pracą na uczelni:
1993–1996 członek Senatu WSP w Bydgoszczy
1.10.2000–30.09.2002 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej
1.10.2002–28.02.2007 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej / Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
1.10.2002–30.09.2011 opiekun naukowo-dydaktyczny kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Wałczu
1.10.2001–7.03.2013 kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
1.09.2007–31.12.2013 kierownik Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
8.03.2013–30.09.2019 kierownik Katedry Gramatyki i Semantyki
1.10.2019–... przewodniczący Komisji Wydawniczej Wydziału Językoznawstwa
odznaczenia:
2001 Złoty Krzyż Zasługi
2006 Medal Komisji Edukacji Narodowej
2020 Złoty Medal za Długoletnią Służbę
nagrody rektora WSP, AB i UKW:
1989 indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
1990 indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe
1993 indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe
1999 zespołowa II stopnia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne
2000 indywidualna II stopnia za wyróżniające się osiągnięcia naukowe
2002 indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne
2007 indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe
2012 indywidualna I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe
2020 indywidualna za osiągnięcia naukowe
wyróżnienia:
2013 statuetka Sukces – Od Studenta do Profesora (od Stowarzyszenia Absolwentów UKW)