Andrzej Dyszak

Wypromowani doktorzy

Natalia Zemlanaja: Semantyka polskich i rosyjskich czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne (UKW: obrona 9.11.2010, nadanie stopnia 16.11.2010)

Renata Suchenek: Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową (UG: obrona i nadanie stopnia 13.01.2011)