Andrzej Dyszak

Recenzje wydawnicze

Prof. Andrzej S. Dyszak w latach 2005-2020 recenzował artykuły do czasopism („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia”, „Conversatoria Linguistica”, „Prace Językoznawcze”, „Etnolingwistyka”, „Biuletyn PTJ”, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK”, „Respectus Philologicus”, „Język Polski”) oraz innych periodyktów (Świat Słowian w języku i kulturze, Polszczyzna regionalna), a także rozdziały prac zbiorowych (Preteksty – Teksty – Konteksty pod red. M. Barańskiego i Z. Trzaskowskiego, Słowa bez tajemnic  t. 1 pod red. B. Milewskiej i D. Maryn-Stachurskiej), zbiory artykułów (Język jako świadectwo kultury... pod red. S. Cygana – 4 tomy), monografie zbiorowe (Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania pod red. P. Żmigrodzkiego) i monografie autorskie (S. Cygan Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku, A. Gałczyńska Od oswajania świata do jego współtworzenia, W. Wojtanowska Język kluczem do kultury..., A. Kamińska-Mieszkowska Szumią, syczą, wybuchają. Głoski i ich wymowa).
Od roku 2002 – jako rzeczoznawca MEN – przygotował ponad 50 opinii językowych, merytorycznych i dydaktycznych o podręcznikach szkolnych i programach nauczania.