Andrzej Dyszak

prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

Prof. Andrzej S. Dyszak, pracownik naukowy UKW od 1987 r., uczeń prof. Andrzeja Otfinowskiego (zob. Bydgoska szkoła transformacyjnego opisu składni polskiej).
W latach 2000–2007 był wicedyrektorem, a potem dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej – najpierw w Akademii Bydgoskiej, następnie na UKW, kierował Zakładem Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego (2001–2013) i Katedrą Gramatyki i Semantyki (2013–2019). Pracował również w Studium Nauczycielskim w Wałczu (2002–2011) i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie (2010–2014). Czasowo (2014/2015 i 2018/2019) wykładał też wiedzę o języku polskim i fonetykę z fonologią na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku logopedia. Od 1 X 2019 r. jest profesorem w Katedrze Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego na Wydziale Językoznawstwa UKW.

Prowadził (i prowadzi) zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, semantyki i aksjologii, leksykologii i leksykografii, wstępu do językoznawstwa, teorii językoznawczych i kierunków współczesnego językoznawstwa, metodologii badań językoznawczych oraz seminaria dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie).

Zainicjował wydawanie w IFP Akademii Bydgoskiej czasopisma Linguistica Bidgostiana, którego był redaktorem naukowym w latach 2004–2012 (ukazało się 9 tomów), a od roku 2015 do roku 2019 redagował rocznik Linguistica Bidgostiana. Series Nova (vol. II zawiera materiały z sesji Wokół gwary bydgoskiej, vol. III dedykowany jest śp. Profesorowi Edwardowi Brezie, vol. IV został zredagowany z okazji 45 lat bydgoskiego językoznawstwa polonistycznego).

Prof. A.S. Dyszak wszedł też do składu komitetów redakcyjnych następujących periodyków naukowych: „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia (Łomża), „Studia Językoznawcze (Szczecin), „Język Szkoła Religia (Pelplin), „Język w Komunikacji (Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie). Od roku akademickiego 2018/2019 należy do Rady Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (przy UKW). 

W latach 1995–2006 profesor pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Był także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (2001–2004). Należał do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Jest rzeczoznawcą MEN w zakresie opinii językowych podręczników szkolnych (opiniuje też pod względem merytoryczno-dydaktycznym podręczniki do nauczania języka polskiego).

W Bydgoszczy współpracuje (lub współpracował) m.in. z Miejskim Ośrodkiem Kultury (obecnie MCK), z Pałacem Młodzieży, z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury (tam jest przewodniczącym Rady Programowej Akademii Sztuk Wszelakich), z Zespołem Szkół Chemicznych i XIV LO (od 2005 r. do 2008 r. brał czynny udział w Sympozjach Polskiej Książki), z V LO (w roku szkolnym 2013/14 był opiekunem naukowym klasy akademickiej o profilu humanistycznym), z Zespołem Szkół Muzycznych (w latach 2016 i 2017 miał wykłady o języku polskim dla klas maturalnych).

Dorobek naukowy: Bibliografia UKW, ORCID: 0000-0003-4658-9343