Andrzej Dyszak

Pamięci Prof. Edwarda Brezy

Prof. dr hab. Edward Breza urodził się 24 września 1932 r. w Kaliszu na Kaszubach. W roku 1966 rozpoczął pracę w gdańskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Gdański), gdzie ostatecznie był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego do roku 2002. Z bydgoską WSP (późniejszą Akademią Bydgoską) związał się w 1978 r., pracując tu do 1994 r. kolejno na stanowiskach: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Wypromował tu 117 magistrów filologii polskiej i dwóch doktorów. Był recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych bydgoskich językoznawców oraz opiniował do druku wiele ich publikacji. Uczestniczył w zebraniach naukowych Zakładu Językoznawstwa bydgoskiej polonistyki (kierowanego przez prof. Andrzeja Otfinowskiego), zawsze służąc swoją wiedzą i dobrą radą, a także w organizowanych tutaj konferencjach językoznawczych. Był członkiem Rady Naukowej czasopisma "Linguistica Bidgostiana", dla którego wymyślił ten właśnie jego tytuł. Zmarł 12 października 2017 r. w Gdańsku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie.