Andrzej Dyszak

O sobie prywatnie i zawodowo O sobie prywatnie i zawodowo

O sobie prywatnie i zawodowo

zodiakalna Waga

bydgoszczanin z urodzenia i z sentymentu do grodu nad Brdą (dzieciństwo i młodość na bydgoskich Jachcicach, zob. plik Wspomnienia....)

edukacja szkolna:

 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy, 1963–1971
  • wychowawczynie: Urszula Gajda – kl. I–III, Maria Jazłowska – kl. IV–VIII
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, 1971–1975
  • wychowawczynie: Stefania Wojtkiewicz, Weronika Woźniak (w zastępstwie) 

studia wyższe:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), 19751979 (opiekunowie roku: mgr Krystyna Osenkowska, mgr Barbara Roganowicz)
  • językoznawstwo: dr Władysław Jeż, dr Andrzej Otfinowski
  • historia literatury: dr Jerzy Kasprzyk, doc. dr Zdzisław Mrozek, doc. dr Jerzy Konieczny, doc. dr Jan Malinowski
  • teoria literatury: dr Jan Panasewicz
  • metodyka: dr Franciszek Nowak, dr Bolesław Pękala
 • Studium Podyplomowe Filologii Polskiej, WSP w Bydgoszczy, 1983/1984
  • językoznawstwo: dr Andrzej Otfinowski, dr Maria Pająkowska
  • historia literatury: doc. dr hab. Józef Bachórz, doc. dr Jerzy Konieczny, doc. dr hab. Jerzy Speina
  • teoria literatury: dr Mieczysław Jankowiak
  • dydaktyka: doc. dr hab. Mieczysław Łojek
 • Studium Podyplomowe Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich, WSP w Bydgoszczy, 1987/1988
  • psychologia: doc. dr hab. Roman Ossowski
  • teoria wychowania: doc. dr hab. Andrzej Tchorzewski
  • pedagogika:  prof. dr hab. Edmund Trempała
  • dydaktyka i metodologia badań naukowych: doc. dr hab. Bolesław Niemierko

nauczyciel z wyboru polonista z zamiłowania do mowy i literatury ojczystej:

 • języka polskiego uczyły:
  Krystyna Berndt (szkoła podstawowa),
  Urszula Niziołkiewicz-Kondek (liceum),
  Zofia Ptasznik (liceum – fakultet humanistyczny)
 • praca w szkole:
  Szkoła Podstawowa nr 25 w Bydgoszczy (1978–1979)
  Szkoła Podstawowa w Bachorcach (1979–1987, 1989, 1993)
         – 1985 r. nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
             za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Inowrocławiu (1992–1993)
  Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach (1996–1997)

językoznawca z zauroczenia zajęciami z gramatyki opisowej i językoznawstwa ogólnego z dr. Andrzejem Otfinowskim (i jego osobowością):

 • od 1.02.1987 asystent w Zakładzie Językoznawstwa WSP w Bydgoszczy
 • od 1.04.1988 starszy asystent w Zakładzie Językoznawstwa WSP w Bydgoszczy
 • od 1.08.1990 adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa WSP w Bydgoszczy
 • od 1.07.2000 adiunkt habilitowany w Zakładzie Językoznawstwa Synchronicznego Akademii Bydgoskiej
 • od 1.02.2001 profesor nadzwyczajny w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Akademii Bydgoskiej / Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • od 1.12.2012 profesor zwyczajny w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UKW (później przekształconym w Katedrę Gramatyki i Semantyki)
 • od 1.01.2019 profesor w Katedrze Gramatyki i Semantyki UKW, obecnie Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego

harcerz „w stanie spoczynku”:

 • podharcmistrz
 • drużynowy w SP 32 w Bydgoszczy (1971–1975) i w SP w Bachorcach (1979–1987)
 • komendant hufca ZHP w Kruszwicy (1981–1982)

zainteresowania:

 • film, balet, pantomima (i inne dzieła sceniczne) oraz szeroko rozumiana sztuka
 • historia starożytna (świat Greków i Rzymian; Aleksander Wielki)
 • biografistyka
 • literatura (m.in. twórczość Jarosława Iwaszkiewicza i jej filmowe adaptacje)

hobby:

 • polskie znaczki pocztowe, monety i banknoty z okresu od odzyskania niepodległości do III RP (1994)
 • pamiątki PRL (w tym: żołnierzyki „kioskowce” i modele samochodów – od warszawy „garbusa” do poloneza Caro)
 • podróże (Polska i świat – m.in. Chiny w 2007 r. i Kuba w 2016 r. oraz większość państw europejskich)