Andrzej Dyszak

Wypromowani magistrowie Wypromowani magistrowie

Wypromowani magistrowie

Absolwenci WSP, AB i UKW w Bydgoszczy

1997

Alina Głowacka: Metafora polityczna w języku bydgoskiej prasy codziennej

1999

Monika Białobrzeska: Związki frazeologiczne związane z pojęciami miłości i nienawiści w języku polskim

Hanna Ciesielska: Nazwy zwierząt w literackich tekstach szkolnych, a ich definicje słownikowe

Aldona Dąbrowska: Związki frazeologiczne oznaczające pracowitość i lenistwo

Alicja Gąszczyk: Sposób interpretacji podmiotu przez językoznawców i w praktyce szkolnej

Alina Kąkol: Analiza składniowa „streszczeń” opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. Ikar

2000

Maria Leyk: Błędy ortograficzne uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Lini

Iwona Nowak: Charakterystyka porównawcza składni opowiadań uczniowskich pt. Mój pechowy dzień

Monika Pietraszewska: Frazeologizmy w publicystyce prasowej (leksykalna, znaczeniowa i funkcyjna ich wartość)

Elżbieta Potrykus: Charakterystyka składniowa pisemnych wypowiedzi uczniów Szkoły Podstawowej w Połchowie o swoim patronie

2001

Zofia Kulas: Analiza składniowa opowiadania Marii Dąbrowskiej pt. Pies

Violetta Kunz: Cechy gramatyczne, leksykalne i składniowe telewizyjnych tekstów reklamowych

Dorota Majer-Gniot: Pola leksykalne w „Vade-mecum” Cypriana K. Norwida

Elżbieta Michnik: Pola leksykalne wokół pojęcia natury w poezji Haliny Poświatowskiej

Grażyna Nawojczyk: Analiza składniowa „Latarnika” Henryka Sienkiewicza

Jolanta Rusinowska: Analiza składniowa „Katarynki” Bolesława Prusa

Anetta Szczepankowska: Analiza składniowa „streszczeń" tekstu Barbary Wachowicz „Braterstwo i służba”

Wiesława Tyborska: Analiza składniowa opowiadania Stefana Żeromskiego pt. Nokturn

Katarzyna Winiarska: Analiza składniowa „Pożegnania z Marią” Tadeusza Borowskiego

Elżbieta Włodarska: Sposób interpretacji orzeczenia przez językoznawców i w praktyce szkolnej

2002

Michał Kania: Bibliografia adnotowana artykułów z zakresu słowotwórstwa w czasopiśmie „Język Polski” za lata 1956-1998

2004

Żaneta Niemczyk-Gromada: Analiza składniowa opowiadania „Święta kulo” Jerzego Putramenta

Anna Olszewska: Analiza składniowa noweli „Tadeusz” Elizy Orzeszkowej

Marcin Szary: Pola leksykalne w „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza

Marcin Szulkowski: Pola leksykalne w poetyckich tekstach bluesów Bogdana Loebla

2005

Magdalena Gabriel: Pola leksykalne w poezji Karola Wojtyły

Joanna Narloch: Składnia zdania pojedynczego w gawędach kociewskich Romana Landowskiego

Monika Pokorniecka: Badanie pól leksykalnych w poezji Kazimierza Rinka

Katarzyna Skoczylas: Analiza składniowa zdań pojedynczych w opowiadaniu Jerzego Andrzejewskiego „Apel”

Remigiusz Waszczeniuk: Semantyka wyrażeń wokół pojęć prawdy i kłamstwa

Beata Worotnik: Rozwój językowy mojego dziecka

Monika Wójcik: Językowy obraz zwierząt w poezji Jana Kochanowskiego

2006

Katarzyna Ciepłuch: Językowy obraz szlachty w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza

Barbara Farbota: Językowy obraz ofiar zbrodniarzy hitlerowskich

Tomasz Grobelny: Środki stylistyczne w opisach marek samochodów

Elżbieta Jarońska: Składnia języka użytkowników chata

Katarzyna Knopińska: Składnia rozprawek uczniów klas maturalnych

Dominika Kodzik: Nazwy osób i ich funkcja w poezji Andrzeja Bursy

Justyna Konefał: Składnia wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu Juliana Stryjkowskiego „Martwa fala”

Joanna Koszarska: Cechy charakterystyczne wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Kubicka: Składnia wypowiedzeń pojedynczych w opowiadaniu Stanisława Dygata „Upiór”

Katarzyna Kujawska: Analiza składniowa interpretacji jako jednej z form wypowiedzi uczniów szkół średnich

Elżbieta Lachowicz: Składnia i styl opowiadania Tadeusza Różewicza „Trucizna”

Genowefa Laskowska: Styl Andrzeja Sapkowskiego na podstawie analizy składniowej opowiadania „Miecz przeznaczenia”

Ewelina Marszal: Analiza formalno-semantyczna neologizmów leksykalnych występujących na czacie internetowym

Piotr Mazurkiewicz: Semantyka wybranych leksemów nazywających uczucia

Emilia Obremska: Znajomość frazeologizmów w języku uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Iwona Rzeszotarska: Język pozwów o alimenty

Patrycja Sadowska: Cechy językowe debaty politycznej Silna Polska w silnej Europie

Ilona Skoliniec: Analiza składniowa zdania pojedynczego w opowiadaniu Kazimierza Brandysa pt. Romantyczność

Marcin Witkowski: Językowe środki perswazji w reklamie prasowej

Joanna Woźniakowska: Styl pisarski Katarzyny Grocholi

2007

Aneta Czaplewska: Analiza językowa reklam prasowych produktów dla dzieci i niemowląt

Julia Gęsicka: Analiza składniowa wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu „Noc poślubna” Janusza Leona Wiśniewskiego

Joanna Krasińska: Analiza składniowa wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu „U nas w Auschwitzu" Tadeusza Borowskiego

Anna Małek: Językowy obraz agresji i przemocy w powieści Wojciecha Kuczoka pod tytułem Gnój

Karolina Paliwoda: Błędy językowe i składnia wypracowań uczniów klasy czwartej i piątej

Marta Rakowicz: Analiza składniowa wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu „Upoważnienie do szczęścia” Katarzyny Grocholi

Monika Anna Rydlewska: Pola znaczeniowe w tomie wierszy „Welwetowe swetry" Krzysztofa Grabowskiego

Monika Zdral: Styl pisarski Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na podstawie opowiadania „Wieża”

2008

Marta Dzięciołowska: Składnia opowiadania Izabeli Sowy pt. „Dziewczynka z zapałkami”

Dorota Łęga: Składnia wybranych opowiadań z konkursu literackiego im. Agnieszki Bartol

Barbara Marecka: Językowa analiza reklam w telewizji Polsat

Wioleta Elżbieta Nowakowska: Pola leksykalne w tekstach zespołu Łzy

Michalina Pieczyńska: Imiona z końca XIX i końca XX wieku w księgach metrykalnych parafii Krostkowo

Marta Romanowska: Pola semantyczne w twórczości ks. Jana Twardowskiego

Piotr Święcicki: Pola leksykalno-semantyczne w tekstach muzycznych Ryszarda Riedla

Tomasz Ziółkowski: Językowe wyrażenia relacji między klientem a sprzedawcą

2009

Monika Lewandowska: Rozwój sprawności ortograficznej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Alicja Mechuła: Nazwiska mieszkańców Grabkowa na podstawie inskrypcji nagrobnych

Justyna Perlińska: Leksyka subkultury „klubowej”

Sikorska Joanna Daria: Leksyka tekstów hip-hopowych zespołu Hemp Gru

Wiśniewski Michał: Nazwiska grudziądzan urodzonych w 2000 roku

2011

Agnieszka Kowalska: Składnia felietonów Jerzego Pilcha

Julia Wasilewska: Analiza składniowa opowiadań Witolda Gombrowicza

2014

Izabela Kuchta: Błędy językowe w pracach pisemnych maturzystów

Marlena Mroczyńska: Słownictwo gwarowe mieszkańców Rypina

Maciej Nowak: Leksyka tekstów hip-hopowych Jana Pawła „Pezeta” Kaplińskiego

Damian Wójcik: Wyrazy i związki wyrazowe związane z seksualnością człowieka w wybranych artykułach z czasopisma „Charaktery”

Łukasz Wójcik: Terminologia coachingowa w artykułach z czasopisma „Coaching”

2016

Anna Godzwon: Gwara więzienna we współczesnej prozie polskiej (na podstawie wybranych powieści Jerzego Nasierowskiego i Romana Bratnego)

2018

Henryk Duszyński-Karabasz: Antroponimia cmentarza komunalnego przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy (lata 1925-1935)