Andrzej Dyszak

Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu

2004

Marta Jankowiak: Składnia pisarskiego języka Jarosława Iwaszkiewicza w opowiadaniu pt. Róża

Grażyna Kałużna: Składnia opowiadania Tadeusza Nowaka pod tytułem Staw

Justyna Konefał: Składnia wypowiedzeń pojedynczych w opowiadaniu Juliana Stryjkowskiego pt. Martwa fala

Paulina Kreja: Składnia wypowiedzenia złożonego w prozie hanny Krall pt. To ty jesteś Daniel

Karolina Kubicka: Składnia wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu Stanisława Dygata "Karnawał"

Magdalena Sobczak: Analiza wypowiedzeń pojedynczych w opowiadaniu Kazimierza Brandysa pt. Wywiad z Ballmeyerem

Marta Szymczak: Analiza składniowa wypowiedzeń opowiadania Sławomira Mrożka pt. Ad Astra

2005

Magdalena Depa: Słownik terminologii fotograficznej

Małgorzata Gołda: Nazwy własne w nazwach produktów spożywczych

Monika Rożynek: Nazwy ulic miasta Wronki

Małgorzata Rzepecka: Nazwy kościołów w powiatach drawskim i świdwińskim

Jadwiga Stochaj: Składnia opowiadania "Upoważnienie do szczęścia" Katarzyny Grocholi

Karolina Szemczyńska: Epitafia z cmentarzy w Człopie i Czarnkowie

Marcin Szypura: Słownictwo wędkarskie. Historia i współczesność socjolektu

Anna Wietrzycka: Nazwy polskich zespołów rockowych

2006

Dorota Bąk: Analiza składniowa opowiadania "Za przełęczą" Jana Józefa Szczepańskiego

Agnieszka Brosz: Językowy obraz macierzyństwa w poezji współczesnej

Barabara Chemińska: Pola semantyczne w twórczości Ryszarda Riedla

Marta Dzięciołowska: Analiza składniowa opowiadania Janusza Leona Wiśniewskiego pt. Arytmia

Danuta Golon: Analiza składniowa opowiadania Jana Himilsbacha

Michalina Pieczyńska: Analiza językowa epitafiów nagrobkowych Cmentarza Komunalnego w Pile

Monika Ratajczak: Dowcip językowy tekstów Jeremiego Przybory

Marta Ręgocka: Analiza składniowa opowiadania Sławomira Mrożka pt. Kronika oblężonego miasta

Emilia Szlędak: Analiza składniowa opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. Biłek

Wioletta Walota: Językowy obraz erotyki w poezji współczesnej pt. Działka rosyjskiego Boga

2007

Patrycja Krzemińska: Składnia "Mostu Królowej Jadwigi". Zdania pojedyncze (rozdziały od 20 do 25)

Agata Strzelecka: Składnia "Nutrii i Nerwusa". Zdanie pojedyncze

Małgorzata Wacławiak: Składnia "Mostu Królowej Jadwigi" – zdanie pojedyncze (rozdziały od 34 do 40)

Anna Wolna: Składnia "Mostu Królowej Jadwigi". Zdanie pojedyncze (rozdziały od 26 do 32)

2008

Agnieszka Adamczak: Składnia zdania pojedynczego w noweli "Łysek z pokładu Idy" Gustawa Morcinka

Monika Kamińska: Gwara uczniowska w III klasach gimnazjalnych w Wałczu

Dominika Parzych: Nazwiska absolwentów kierunku język polski w Kolegium Nauczycielskim w Wałczu

Danuta Rzyczkowska: Analiza składniowa wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu Stanisława Stanucha "Z boku na bok"

2009

Milena Augustyniak: Sładnia narracji w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza "Stracona noc"

Ewa Ciesielska-Kowalczyk: Składnia narracji opowiadania Izabeli Sowy "Wtorek, po sezonie"

Aleksandra Gałecka: Składnia zdania pojedynczego w opowiadaniu "We młynie, we młynie mój dobry panie..." Sławomira Mrożka

Małgorzata Golaczek: Składnia wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu Olgi Tokarczuk pt. Numery

Sylwia Goła: Składnia narracji w opowiadaniu Marii Kuncewiczowej "Przymierze z dzieckiem"

Marta Komorowska: Składnia wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu "Osiłek" Tadeusza Nowaka

Ewelina Kotowicz: Składnia wypowiedzi złożonych w opowiadaniu Marii Dąbrowskiej pt. Najdalsza droga

Anna Krukowska: Składnia wypowiedzeń złożonych w opowiadaniu Janusza Leona Wiśniewskiego pt. Narodziny

Natalia Michalak: Składnia narracji w opowiadaniu Andrzeja Pilipiuka pt. Park Jurasicki

Paweł Żak: Składnia wypowiedzeń złożonych w prozie Ryszarda Kapuścińskiego

2011

Ewa Dąbkowska: Analiza językowa opowiadania "Słoń" Sławomira Mrożka

Agata Kucharska: Analiza językowa opowiadania "Okno" Marka Hłaski

Sandra Lisek: Analiza językowa fragmentu książki "Cudowna podróż" Selmy Lagerlof

Anna Machel: Analiza językowa tekstu Jarosława Iwaszkiewicza "Ikar"

Sylwia Pietrołaj: Analiza językowa fragmentu opowiadania Hansa Christiana Andersena pt. Pradziadek