Andrzej Dyszak

Absolwenci PWSZ w Koszalinie

2013

Jarosław Jankowski: Język felietonów Janusza Korwin-Mikkego

Marta Kopyłowska: Językowy obraz bohaterki powieści Roberta Kamińskiego pt. Melisa

Agnieszka Śmigielska: Ćwiczenia językowe w podręcznikach do kształcenia literacko-kulturowego dla klas IV–VI

Marta Zając: Słownictwo harcerskie