Andrzej Dyszak

Absolwenci WSP, AB i UKW w Bydgoszczy

1999

Anna Borucka: Język a treść wybranych opowiadań Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Edwarda Stachury

Małgorzata Czarnecka: Funkcje ciągu się w opowiadaniu pt. „Różaniec z granatów” Ksawerego Pruszyńskiego

Wojciech Kieler: Analiza składniowa wypowiedzeń cyklu wierszy „Szeptem” Kazimiery Iłłakowiczówny

Katarzyna Mikołajczak: Językowy obraz domu w tekstach pisanych uczniów

Iwona Szaro: Charakterystyka językowa telewizyjnych tekstów reklamowych

2000

Bożena Kowalska: Analiza językowa życzeń świątecznych

2014

Anna Godzwon: Słownictwo przestępców w wybranych utworach polskiej prozy współczesnej

Monika Starczewska: Pole leksykalne CZŁOWIEK w wierszach Haliny Poświatowskiej

2019

Robert Narloch: Językowy świat gejów w tekstach czasopisma „MEN!”