Andrzej Dyszak

Konferencje

Prof. Andrzej S. Dyszak uczestniczył w blisko 80 spotkaniach naukowych, wśród których można wymienić najpierw ogólnopolskie konferencje młodych językoznawców (19881998), potem inne konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne, a także zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1994, 1996, 1997, 20002003, 2006), sesje i seminaria naukowe, kolokwia, konwersatoria i sympozja językoznawcze. Wziął udział w Forum Kultury Słowa (Wrocław 1995) i w Zjeździe Polonistów (Kraków 2004).

Więcej zob. plik do pobrania.