Andrzej Dyszak

„a wrosnąć w słowa tak radośnie, a pokochać słowa tak łatwo” (z „Gramatyki” Zuzanny Ginczanki)

w skrócie

Prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, nauczyciel akademicki, językoznawca zatrudniony w UKW od 1 lutego 1987 r.; prowadzi badania z zakresu semantyki, składni predykatowo-argumentowej, morfologii czasowników i rzeczowników; opisuje język literatury polskiej XX i XXI wieku, odmiany środowiskowe i regionalne polszczyzny, w tym: gwarę bydgoską; w ramach queer studies zajmuje się lawendową lingwistyką (bada slang gejów); interesuje się szkolną nauką o języku; jest rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych (opinie językowe), w tym: podręczników do języka polskiego (opinie językowe i merytoryczno-dydaktyczne).

kontakt

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
ul. Jagiellońska 11 p. 16, 85-067 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 322 98 39 wew. 22 
e-mail
: dyszak@ukw.edu.pl