Andrzej Dyszak

„a wrosnąć w słowa tak radośnie, a pokochać słowa tak łatwo” (z „Gramatyki” Zuzanny Ginczanki)

w skrócie

Prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, profesor nauk humanistycznych, językoznawca, nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW od 1 lutego 1987 r.; swoje zainteresowania językiem polskim skupił na składni predykatowo-argumentowej, morfologii czasowników i rzeczowników, semantyce oraz leksykologii i leksykografii; analizuje język literatury polskiej XX wieku, bada odmiany środowiskowe i regionalne polszczyzny (przede wszystkim gwarę bydgoską); w ramach queer studies zajmuje się lawendową lingwistyką (m.in. opisuje slang gejów); interesuje się szkolną nauką o języku; jest rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych (opinie językowe), w tym: podręczników do języka polskiego (opinie językowe i merytoryczno-dydaktyczne).

kontakt

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
ul. Jagiellońska 11 p. 16, 85-067 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 322 98 39 wew. 22 
e-mail
: dyszak@ukw.edu.pl