Słowem wstępu

Prof. Andrzej S. Dyszak, językoznawca; prowadzi badania z zakresu semantyki, składni predykatowo-argumentowej, morfologii czasowników i rzeczowników, opisuje język literatury polskiej XX i XXI wieku, socjolekty mniejszości seksualnych, polszczyznę regionalną, w tym: gwarę bydgoską, interesuje się szkolną nauką o języku; jest rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych (opinie językowe), w tym: podręczników do języka polskiego (opinie językowe i merytoryczno-dydaktyczne).

Kontakt

e-mail: dyszak@ukw.edu.pl
Zob. też
Katedra Gramatyki i Semantyki
www.gramatyka.ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00