Andrzej Dyszak

„a wrosnąć w słowa tak radośnie, a pokochać słowa tak łatwo” (z „Gramatyki” Zuzanny Ginczanki)

w skrócie

Jestem profesorem nauk humanistycznych, językoznawcą, nauczycielem akademickim zatrudnionym w UKW od 1 lutego 1987 r. Swoje zainteresowania językiem polskim skupiłem początkowo na składni predykatowo-argumentowej, morfologii czasowników i rzeczowników, semantyce oraz leksykologii i leksykografii. Obecnie analizuję język literatury polskiej XX wieku, badam odmiany środowiskowe i regionalne polszczyzny (przede wszystkim gwarę bydgoską), a w ramach queer studies zajmuję się lawendową lingwistyką (m.in. opisuję slang gejów). Interesuje mnie szkolna nauką o języku. Jestem rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych (opinie językowe), w tym: podręczników do języka polskiego (opinie językowe i merytoryczno-dydaktyczne).

kontakt

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
ul. Jagiellońska 11 p. 16, 85-067 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 322 98 39 wew. 22 
e-mail
: dyszak@ukw.edu.pl